Technické požadavky:

        • Elektřina 220 V

        • Prostor 10 na 10 metrů (pokud možno rovný)

 Požadavky spojené s naší účastí:

        • Uhrazení nákladů na dopravu, honorář

Při kombinaci více programů nebo i jednotlivých programech se dá sjednat individuální cena za vystoupení.